4 January, 09:01

Thông Tin Tuyển Sinh Y Sĩ Y Học Cổ Truyền Sài Gòn Năm 2019

Với 2 hệ đào tạo là Trung cấp Y học cổ truyền Sài Gòn và Văn bằng 2 Trung cấp Y học cổ truyền Sài Gòn cũng có những điều kiện khác nhau. Trong khi hệ đào tạo Trung cấp Y học cổ truyền áp dụng với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông(THPT), Trung học cơ sở(THCS), Bổ túc văn hóa(BTVH) thì hệ đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Y học cổ truyền lại áp dụng với những thí sinh đã tốt nghiệp có trình độ từ Trung cấp chuyên nghiệp trở nên.