29 January, 05:37

چهره معروف مجازی ایران اسداسماعیلی

فرقی نمیکنه در چه شرایطو چه جایگاهی زندگی میکنیم یه کارگر ساده یا یه آدم ثروتمند، مهم اینکه به خودمون ارزش بدیم و قدر لحظات گران بهایی رو که خداوند در اختیارمون گذاشته رو بدونیم، طوری زندگی کنیم که بعد از مرگمون خاطرات خوبی از خودمون تو ذهن دیگران به یادگار بذاریم چون ما جز خاطره ای بیش نیستیم.