29 January, 05:34

ترویج فرهنگی درست

فضای مجازی امروز یه سلاح قدرتمنده
برای ترویج افکارمون برای ترویج اون چیزایی که دشمنامون شبها از ترسش نمیتونن بخوابن